Shadowcat Systems és un desenvolupador de programari de codi obert.

Shadowcat és una creació de Mark Keating i Matt Trout.


Shadowcat Systems és un desenvolupador de programari de codi obert, consultoria i proveïdor d’empreses de programari amb seu al Regne Unit, però acostumat a operar a tot el món mitjançant comunicacions electròniques i entorns de desenvolupament distribuïts.
Oferim una experiència provada en el desenvolupament de sistemes en xarxa i en l’automatització fiable dels processos manuals, des del flux de treball empresarial fins a la gestió de sistemes i xarxes. Shadowcat està compromès amb la tecnologia de codi obert i s’especialitza en treballar
amb programari de codi obert i estàndards i protocols oberts. Shadowcat també contribueix a la comunitat amb pedaços, scripts i de vegades paquets complets.

Shadowcat és el fill de Matt Trout i Mark Keating, el primer desenvolupador i arquitecte de sistemes, el segon dissenyador gràfic, web i d’interfície d’usuari. Creiem que el desenvolupament d’automatització d’aplicacions i sistemes pot ser
molt millorat mitjançant la creació de tecnologies tenint en compte l’apoderament de l’usuari: en comptes de proporcionar programari dissenyat per permetre que un ordinador faci alguna cosa, oferim programari dissenyat per permetre que una persona faci alguna cosa; el
el fet que ho faci per mitjà d’un ordinador és una consideració secundària.